5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme

, Bilgi İşlem Çözümleri, Yorum Yok

5651 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

(Not: Bu yazıda sadece toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur.)

5651 Nedir ?

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur. Bu kanun uyarınca Oteller, Restaurantlar, Alışveriş Merkezleri, Kafeler, Internet Kafeler, Üniversiteler, KOBİ’ler, fabrikalar gibi interneti kablolu ya da kablosuz kullanıma sunan tüm işletmeler yani internet toplu kullanım sağlayıcılar, kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama/bitiş, tarih/saat, ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adresini gösteren bilgileri elektronik ortamda sistemlerine zaman damgalı ve kriptolu olarak  kaydetmekle yükümlüdür .

Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak bir yıl süre ile saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.

5651 Sayılı Kanun İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

1-    5651 sayılı yasanın çıkış amacı nedir ?

(Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) web sayfasından alınmıştır.)

Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usülleri düzenlemektir.

 2-    5651 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girmiştir ?

23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3-    5651 sayılı yasa kapsamınde kimler sorumluluk altındadır ?

İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

4-    İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı ne demektir?

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler, oteller, kafeler, internet kafeler konuya örnek olarak verilebilir. Başka ifade ile; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen IP adresi veya IP bloğu üzerinde kablolu ve/veya kablosuz ağ teknolojileri kullanarak, sabit ve/veya dinamik IP (DHCP, NAT,vb.) ile yerel ağınıza toplu erişim sağlayan çalışanlarınız, müşterileriniz veya misafirlerinize  toplu kullanım sağlayıcı olarak internet sağlamaktasınız.

5-    İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların yükümlülükleri nelerdir?

İki adet yükümlülükleri vardır;

Birincisi; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almak,

İkincisi; İnternete bağlanan bilgisayarların İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda, zaman damgalı ve kriptolu olarak kendi sistemlerine kaydetmektir.

(Alıntıdır: http://www.5651sayilikanun.org/)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir